ASOCIATIA SPECIALISTILOR AUTO DIN ROMANIA – SPONSOR AL MANIFESTĂRII ”ZILELE ARBITRAJULUI INSTITUTIONALIZAT”

 ASOCIATIA SPECIALISTILOR AUTO DIN ROMANIA (A.S.A.R) este o organizatie apolitica si neguvernamentalã, care se constituie ca persoanã juridicã românã, functionând în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, a tuturor dispozitiilor legale în vigoare si a prezentului statut.

Scopul asociatiei este de a promova interesele specialistilor ce activeaza in sectorul auto din Romania .

 Asociatia îsi propune:

 • sa reuneasca toti participantii din sectorul public si privat care sunt implicati în sectorul auto : ateliere service auto, distribuitori de piese auto si accesorii, lubrifianti, scule si echipamente pentru service auto, specialisti, etc;
 • sa faciliteze schimburile între membrii sai, precum si cele cu organizatiile similare;
 • sa promoveze industria, produsele si serviciile membrilor sai în tara si în strainatate ;
 • sa sprijine productia si difuzarea tehnologiilor specifice domeniului, raspândirea cunostintelor specifice precum si formarea de personal calificat ;
 • sa reprezinte sectorul firmelor ce activeaza in domeniul auto în relatiile cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale române, europene si internationale ;
 • sa participe la elaborarea de norme si specificatii in domeniu

Prin actiunile pe care le intreprinde, ASAR isi propune sprijinirea activitatii membrilor sai prin :

 • Informarea corecta in legatura cu aspecte legislative ce privesc activitatea desfasurata
 • Organizarea de intalniri periodice cu membri si nembri, prin care acestia sunt consultati si informati in legatura cu aspecte legate de acest domeniu
 • Consultarea permanenta in legatura cu actiunile ce urmeaza a fi intreprinse in scopul sustinerii activitatii acestora
 • Lupta impotriva celor care practica o concurenta neloiala
 • Furnizarea de suport tehnic, in scopul cresterii nivelului de pregatire profesionala al angajatilor
 • Consultanta juridica in legatura cu aspecte ce privesc activitatea curenta
 • Organizarea de campanii de informare si prevenire in legatura cu aspecte sanctionate de organele de control
 • Consultanta pe probleme de atragere de Fonduri Europene
 • Consultanta pe probleme de fiscalitate
 • si multe altele

Calitatea de membru ASAR nu ofera doar obligatii ci ofera si beneficii. Dintre cele mai importante avantaje ale membrilor ASAR, enumeram:

 • Informare permanenta legata de aspectele legislative legate de activitatea curenta
 • CURSURI GRATUITE de prefectionare si specializare
 • Consultanta fiscala gratuita
 • Consultanta juridica gratuita
 • Consultanta gratuita pentru accesarea fondurilor europene
 • Abonament inclus la revista AutoTehnica
 • Participare gratuita la toate evenimentele organizate de revista sau partenerii sai
 • Bilete gratuite de acces la unele expozitii organizate de partenerii nostri (Automechanika Frankfurt, Equip Auto Paris, etc)
 • Acces la Zona Rezervata Membrilor, de pe site, unde pot gasi acces la Documentatiile Originale ale Producatorilor, Sfaturi le gate de drepturile pe care le au in relatia cu Organele de Control, Cursuri si manuale tehnice, etc
 • Prin apartenenta la Confederatia Nationala Patronatul Roman, si prezenta in Comisia de Dialog Social la Ministerul Transporturilor, membri asociatiei sunt informati si consultati in legatura cu pozitia  adoptata in cazul proiectelor de legi ce urmeaza a fi introduse. Totodată, in calitate de membru al  Confederatia Nationala Patronatul Roman, asociatia are drept de INITIATIVA LEGISLATIVA.

logo

S.A.I. SIRA SA este o societate de administrare a investiíilor, autorizată prin Decizia ASF nr. 460 din 27.02.1996, care are ca obiectiv plasarea fondurilor, în condiții avantajoase și profitabile, în valori imobiliare și în alte active, cu preponderență în acțiuni cotate, avându-se în vedere atât conservartea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, prin urmare un randament ridicat în condițiile asumării unificările și completările ui risc controlat al investiției.

Politica de investiții elaborată și aplicată de S.A.I. SIRA SA se supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudențială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale investitorilor și prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale tuturor reglementărilor ASF incidente, în scopul realizării activității de administrare a investițiilor.

În realizarea obiectivelor de investiții, S.A.I. SIRA SA are în vedere atât creșterea prețului valorilor mobiliare achiziționate, cât și deținerea de valori mobiliare care aduc venituri (dividente, dobânzi, etc.). S.A.I. va investi pentru portofoliile administrate în orice tip de valori mobiliare  (acțiuni, obligațiuni, etc.) în orice fel de titluri derivate din acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în titluri de participare emise de alte OPCVM sau AOPC. Sociietatea de administrare poate folosi orice tehnici menite să asigure protecția împotriva riscului valutar, numai cu respectarea restricțiilor legale.

S.A.I. poate investi în instrumentele pieței monetare, în depozite bancare, certificate de depozit și în obligațiuni guvernamentale sau ale administrațiilor locale, care pot fi liberate în lei sau în devize liber convertibile.

Prin politica de investiții se va urmării diversificarea plasamentelor atât din punct de vedere al tipului de plasament cât și al emitenților valorilor mobiliare. De asemenea, se va menține un grad crescut de lichiditate prin investiții în active ce se pot mobiliza rapid.

Instrumente financiare care vor fi incluse în portofoliul individual, oricare limitare referitoare la acestea, nivelul de risc aferent administrării discreționareși oricare constrângere referitoare la administrarea discreționarea vor fi discutate cu fiecare client și menționat în contractul încheiat între societate și client.

S.A.I. SIRA SA poate derula operațiuni atât pe piața de capital din România, cât și pe bursele străine.